ทันตกรรม

เจอ 41 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
คลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกร
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7887
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 9
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
Prestige Clinic
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7878
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 8
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกกลาง
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7676
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกปริทันตวิทยาและเวชศาสตร์ช่องปาก
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7667
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกวิทยาเอ็นโดดอนต์
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7746
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทันตกรรมจัดฟัน
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7776
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทันตกรรมหัตถการ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7666
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทันตกรรมประดิษฐ์
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7575
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7557
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทันตกรรมเด็ก
ข้อมูลติดต่อ :
02-2007778
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
ศูนย์ทันตกรรมรากเทียม
ข้อมูลติดต่อ :
02-2007774
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกศัลยกรรมช่องปากและใบหน้าขากรรไกร
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7777
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกตรวจพิเคราะห์และบำบัดฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7770
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทันตกรรมพิเศษ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2200-7799
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทย์ มหิดล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30น. – 11.30 น., 13.00 – 15.30 น.

ชื่อแผนก :
ศูนย์ทันตกรรม
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 3415- 21
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 20.00 วันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 09.00 - 18.00 น.