เวที Medical & Health Summit stage Startup Thailand 2019: Startup Nation

Startup Thailand เป็นหน่วยงานระดับประเทศที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) และระบบนิเวศของวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup Ecosystem) ตามนโยบายของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (National Startup Committee: NSC) โดยมีกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้ใช้ทรัพยากรของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ มุ่งเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม การจ้างงานในท้องถิ่น และการกระจายรายได้สู่ภูมิภาค รวมทั้งก่อให้เกิดอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ

 

งาน STARTUP THAILAND ปีนี้เป็นปีที่ 4  ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ  จัดงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยตลอด 3 ปีของการจัดงานกล่าวได้ว่าประสบความสำเร็จอย่างสูง เกิดกระแสตอบรับกับธุรกิจแนวใหม่ที่เรียกว่า “ สตาร์ทอัพ ” ในวงกว้างทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ  โดยบริษัทขนาดใหญ่ในประเทศเริ่มให้ความสนใจกับสตาร์ทอัพ และหันมาลงทุนกับสตาร์ทอัพหลายราย เพื่อกระจายความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งมีแนวโน้มจะกลายเป็นเทรนด์ใหม่ของการลงทุนต่อไป  เกิดภาพ THAILAND STARTUP UNIVERSE ที่เป็นความร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา ภาคสังคม ภาคประชาชน ที่ขยายสู่วงกว้างและเติบโตอย่างต่อเนื่อง  กรุงเทพมหานครได้รับยกย่องให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดสำหรับสตาร์ทอัพ ทำให้เกิดพันธมิตรและเครือข่ายในต่างประเทศ ในส่วนของสตาร์ทอัพไทยพบว่าเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและโตแบบติดจรวด  เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลก เริ่มดึงดูดสตาร์ทอัพและนักลงทุนต่างประเทศเข้ามา แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางธุรกิจและความสามารถในการรังสรรค์แพลทฟอร์มใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์สังคมด้านต่าง ๆ

 

 

โดยในปีนี้ Startup Thailand จะเป็นงาน Tech Conference ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีแนวคิด “ STARTUP NATION ”  ในวันที่ 23-27 กรกฎาคม 2562  ปีนี้รูปแบบการจัดงานพิเศษสุดๆ ปักหมุด 9 แห่งจัดงาน โชว์ศักยภาพย่านนวัตกรรมกรุงเทพ (Bangkok Innovation Corridor)  ตอกย้ำกรุงเทพฯ เมืองดีที่สุดในเอเชียสำหรับสตาร์ทอัพ และพร้อมขับเคลื่อนไทยสู่การเป็น Global Startup Hub ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กระจายกิจกรรมไปยังสถานที่ต่าง ๆ ตามเส้นทางรถไฟฟ้า BTS และ MRT ถึง 9 แห่ง ได้แก่ NIA, TCDC, KX, SID, Dtac Accelerate, True Digital Park, Naplab, Glowfish, AIS D.C. ซึ่งทั้งหมดเป็นพื้นที่สำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะ เช่น ปุณณวิถี สยาม ศาลาแดง สะท้อนให้เห็นถึง “กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่ดีที่สุดในเอเชียสำหรับสตาร์ทอัพ” ซึ่งภายในงานเรายังได้พบวิทยากรชั้นนำระดับโลกที่จะขึ้นมาบรรยาย แลกเปลี่ยนประสบการณ์กว่า 200 คน ตลอด 5 วันของการจัดงาน ทั้งจากผู้บริหารระดับสูง และปลุกปั้นบริษัท รวมถึงเหล่านักคิดนวัตกรรมและกลุ่มคนผู้พร้อมลงมือทำเพื่อเปลี่ยนแปลงโลก

 

 

สำหรับเวที Medical & Health Summit ในวันนี้ เป็นการรวบรวมวิทยากรด้าน Medical & Health Tech ชั้นนำทั่วโลก อาทิ เนเธอร์แลนด์ อิตาลี มาเลเซีย และไทย ที่จะมาให้ความรู้และแนวทางการต่อยอดธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพที่เหมาะสมของ startup ไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการผลักดันและส่งเสริมโครงการย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี พื้นที่ย่านนวัตกรรมหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อการยกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพและการพัฒนานวัตกรรมด้านสุขภาพ ซึ่งถือเป็นเรื่องหนึ่งที่นานาประเทศให้ความสำคัญและเร่งการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยประเทศไทยถือเป็นหนึ่งประเทศที่ได้รับการยอมรับจากระดับนานาชาติในเรื่องความรู้ความสามารถในการให้บริการทางด้านสุขภาพ  ดังนั้นการวางรากฐานและสร้างต้นแบบการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ในประเทศจึงเป็นเรื่องที่สำคัญและเพื่อให้เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติ Thailand 4.0 ในการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (Medical Hub)