YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

เงินทุนสนับสนุนสูงสุด 5 ล้านบาท (ไม่เกิน 75% ของงบประมาณโครงการทั้งหมด)

โดยเปิดรับข้อเสนอโครงการ 3 หัวข้อ ได้แก่

1. ธุรกิจนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ : Healthcare Solution & Device

2. ธุรกิจอาหารและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ : Novel Food & Natural product

2. ธุรกิจนวัตกรรมการบริการทางการแพทย์ : Service Platform

เปิดรับสมัคร Concept idea ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 เม.ย. 63 ทาง https://mis.nia.or.th

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : โทร. 02-017-0555 (คุณอุกฤช) หรือ E-mail : [email protected]