ระบบทาง
เดินอาหาร

เจอ 7 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์ระบบทางเดินอาหารและตับ
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2378
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องส่องกล้องทางเดินอาหาร
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-112
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์-ศุกร์ 09:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคทางเดินอาหาร
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-102
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
อังคาร,พฤหัส 09:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคทางเดินอาหาร
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3987
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป 
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9A
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกห้องตรวจศัลยกรรม 901
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกระบบทางเดินอาหารและกล้องส่องตรวจ
ข้อมูลติดต่อ :
02-282-0729
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อาคารดำรงนิราดูร ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
เว็บไซต์ :
Working day :
ปกติวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 6.30 - 16.00น. นอกเวลาวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 16.30 - 20.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.00-12.00 น.