เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติ เพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติ เพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2565

Read more.

รู้จักนโยบาย “การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ ” (Health Resource Sharing)ในย่านYMID เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวดีสำหรับชาว YMID เมื่อโรงพยาบาลของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีมีนโยบาย การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ซึ่งเป็นนโยบายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้บริการในย่าน YMID ที่มีสิทธิบัตรทอง

Read more.

Cancer Anywhere รักษามะเร็งได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม

รู้ไหมว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถรับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วได้จากนโยบาย “Cancer Anywhere มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นโยบายนี้จะคลอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การตรวจ การติดตาม ไปจนถึงการรักษาข้ามเขตและจังหวัดในโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทองโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

Read more.

การเซ็นMOUนวัตกรรมเวชสำอางสถาบันโรคผิวหนัง และบริษัท เอสนูวา จำกัด จับมือขายออนไลน์ผ่านไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทยจับมือสถาบันโรคผิวหนัง และบริษัท เอสนูวา จำกัด คัดสรรผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชสำอางที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ thailandpostmart.com

Read more.

การคัดเลือกสนับสนุนทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีในระยะที่1

วันที่ 2 พฤษจิกายน 2562 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกโครงการในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยรอบสุดท้ายผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 10 โครงการ และจะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 3โครงการเพื่อสนับสนุนทุนระยะที่ 1 ของย่าน

Read more.

APACPH Conference: SDGs in Reality

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ได้ร่วมงาน “APACPH Conference : SDGs in Reality” นำทีมเสวนาในหัวข้อ “Area based health innovation”

Read more.

National Clinical Research Center: Seminar 2

จัดงานเสวนาเรื่องทิศทางนโยบาย การขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิคไปสู่ Medical Hub เสวนาทิศทางในอนาคตของ National Clinical Research Major Change of National IRB and Major Change of Medical Device: Reguratory Reform.ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท (สุขุมวิท ซ. 6) วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Laffite ชั้น 2 Tel: 02-419-2831

Read more.

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

Read more.

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

Read more.