ทีเซลส์ หนุนการลงทุนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จัดงาน Bio Investment Asia 2019

25 กันยายน 2562 ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน BioInvestment Asia 2019 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน BioInvestment Asia 2019

Read more.

เวที Medical & Health Summit stage Startup Thailand 2019: Startup Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

Read more.

3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

Read more.