วิสัญญีวิทยา

เจอ 4 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ห้องหัตถการระงับปวด PAIN INTERVENTION
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-69
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส 08:00 15:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคระงับปวด(PAIN CLINIC)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-68
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจวิสัญญี
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-67
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 09:00 15:00

ชื่อแผนก :
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-1513, 02-201-1523
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อาคารคณะแพทยศาสตร์10 มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :