News Update

YMID ศูนย์รวมของสถาบันด้านสุขภาพที่จะมาขับเคลื่อนวงการการแพทย์ การทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

ต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมกับมีศักยภาพมากพอที่จะทำงานร่วมกันได้ ซึ่ง ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ได้เน้นยำ้ ให้เราเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ โดยการเชื่อมต่อสถาบันด้านสุขภาพที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ให้เป็นหนึ่งชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพใหม่ๆ ขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563

นายอัฐ ทองแตง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563

อ่านเพิ่มเติม

ครั้งแรก!! กับโครงการคลินิกให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ YMID

ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือนักวิจัย ได้แก่ หัวข้อ IP Law งานนวัตกรรม กฎหมาย licensing, หัวข้อ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน อย. , หัวข้อ Business Strategy และหัวข้อ Standard(ISO) มาตรฐานต่างๆ

อ่านเพิ่มเติม

Event

YMID Bio Investment Asia 2019

วันที่ 25 กันยายน 2562

พาชมบรรยากาศในงาน Bio Investment Asia 2019 บูธงานวิจัยขององค์การเภสัชกรรม (สารสกัดกัญชาทางการแพทย์)

YMID

Yothi medical innovation district

ในปัจจุบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์ เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการมีบุคลากรทางการแพทย์ 11,363 คน(กระทรวงสาธารณสุข, มกราคม 2560) สถาบันทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง กว่า 30 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยกว่า 2.5 ล้านตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่่วยได้กว่า 7,000 เตียง
Image

SERVICE

โรงพยาบาลและสถาน
วิจัยนวัตกรรมย่านโยธี

อ่านเพิ่มเติม
Image

RESEARCH

ข้อมูลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม
Image

FUNDING

ขอทุนสนับสนุน
โครงการ

อ่านเพิ่มเติม
Image

OSSC One Stop Service& Consultation Center

บริการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เข้าชมเว็บไซต์
Image

Add line @YMID Yothi medical innovation district

Add Friend เพื่อติดตามข่าวสารย่านโยธี

Add Friend
Image

Help Desk Hotline Call 02 644 5499 ext 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ