News Update

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา YMID ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีครั้งที่ 1/2563 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.)

อ่านเพิ่มเติม

3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี YMID 3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี" (Yothi Medical Innovation District: YMID)" วางเป้าหมายให้เป็นศูนย์รวมของการสร้างนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์เชิงมูลค่า สร้างนักวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

Event

YMID Bio Investment Asia 2019

วันที่ 25 กันยายน 2562

พาชมบรรยากาศในงาน Bio Investment Asia 2019 บูธงานวิจัยขององค์การเภสัชกรรม (สารสกัดกัญชาทางการแพทย์)

YMID

Yothi medical innovation district

ในปัจจุบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี มีศักยภาพในการเป็นต้นแบบการพัฒนาย่านนวัตกรรมการแพทย์ เนื่องจากมีความพร้อมในการให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพ ด้วยการมีบุคลากรทางการแพทย์ 11,363 คน(กระทรวงสาธารณสุข, มกราคม 2560) สถาบันทางการแพทย์และแพทย์เฉพาะทาง กว่า 30 แห่ง มีพื้นที่ใช้สอยในโรงพยาบาลและสถาบันวิจัยกว่า 2.5 ล้านตารางเมตร สามารถรองรับผู้ป่่วยได้กว่า 7,000 เตียง
Image

SERVICE

โรงพยาบาลและสถาน
วิจัยนวัตกรรมย่านโยธี

อ่านเพิ่มเติม
Image

RESEARCH

ข้อมูลงานวิจัย

อ่านเพิ่มเติม
Image

FUNDING

ขอทุนสนับสนุน
โครงการ

อ่านเพิ่มเติม
Image

OSSC One Stop Service& Consultation Center

บริการจาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

เข้าชมเว็บไซต์
Image

Add line @YMID Yothi medical innovation district

Add Friend เพื่อติดตามข่าวสารย่านโยธี

Add Friend
Image

Help Desk Hotline Call 02 644 5499 ext 1

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ติดต่อ