กระดูก ข้อ เส้นเอ็น
กล้ามเนื้อ

เจอ 26 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์กล้ามเนื้อ กระดูกและข้อ (โรคข้ออักเสบ ข้อเสื่อม ข้อไหล่เสื่อม)
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 3220 , 3222
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 08.00 - 20.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิคโรคข้อ (ห้องทางเดินอาหาร)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-122
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 09:00 12:00

ชื่อแผนก :
สำนักงานโรคข้อ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-118
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจ SPORT INJURY
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-98
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
เท้า และโรคข้อเท้า ORTHO
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-97
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร,ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิก PAIN ORTHO
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-96
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส 08:00 11:00

ชื่อแผนก :
คลินิคโรคกระดูกในเด็ก
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-95
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 11:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคกระดูกสันหลัง
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-94
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พุธ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคกระดูกพรุน
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-92
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส-ศุกร์ 08:00 11:00

ชื่อแผนก :
คลินิกพิเศษข้อเทียม
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-91
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ศุกร์ 13:00 15:00

ชื่อแผนก :
เวชศาสตร์ ORTHO
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-90
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
TRAUMA CLINIC
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-89
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พุธ-ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
โรคกระดูกในเด็ก
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-88
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พุธ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคกระดูก
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-87
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิคนอกเวลาฝังเข็มออร์โธปิดิกส์
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-86
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 16:00 19:00 พฤหัส 16:00 19:00 ศุกร์ 16:00 19:00