โรคระบบขับถ่าย

เจอ 4 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกระบบทางเดินปัสสาวะและห้องผ่าตัดเล็ก
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อาคารดำรงนิราดูร ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 6.30 - 16.00น. นอกเวลาวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 16.30 - 20.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.00-12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคลำไส้ใหญ่และทวารหนัก (ผ่าตัดลำไส้และอื่นๆ)
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2176
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
คลินิกระบบทางเดินปัสสาวะ
ข้อมูลติดต่อ :
โทร. 02-201-4600 ต่อ 2185
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 08.00 – 20.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกห้องตรวจศัลยกรรม 901
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.