โรคติดต่อ

เจอ 6 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
สำนักงานโรคติดเชื้อ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-123
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-พฤหัส 09:00 16:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคติดเชื้อ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-104
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคติดเชื้อ
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3987
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคเมืองร้อนและโรคติดเชื้อ
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสิรินธร
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกวัณโรค
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 61146, 61147
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกโรคติดเชื้อ
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 2316
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวันอังคาร และ วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.