เวชศาสตร์ฉุกเฉิน

เจอ 10 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์เวชศาสตร์ฉุกเฉินและรถพยาบาล
ข้อมูลติดต่อ :
1772
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน ตลอด 24 ชม.

ชื่อแผนก :
แผนกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
1415
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
24 ชั่วโมง

ชื่อแผนก :
แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (Emergency Room)
ข้อมูลติดต่อ :
02-354-7075-83 ต่อ 2142, 2143
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันประสาทวิทยา อาคารสถาบันประสาทวิทยา
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
คลีนิคผู้สูงอายุ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-162
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า ตึกสมเด็จย่า ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ -ศุกร์08:00 12:00

ชื่อแผนก :
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี ศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
24ชั่วโมง

ชื่อแผนก :
แผนกฉุกเฉินและอุบัติเหตุ (Emergency Room)
ข้อมูลติดต่อ :
02-354-7075-83 ต่อ 2142, 2143
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันประสาทวิทยา อาคาร11
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-1484
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อาคารศูนย์อุบัติเหตุและเวชศาสตร์ฉุกเฉิน ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
แผนกงานอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
1415
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
24 ชั่วโมง

ชื่อแผนก :
แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
ข้อมูลติดต่อ :
02-3548108-37 ต่อ 6111, 6115, 6138
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน EMS ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.