โรคต่อมไร้ท่อ

เจอ 13 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์ไตเทียม
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 3201 โทรสาร 0-2640-1118 ต่อ 3201
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 06.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
ศูนย์เบาหวานและต่อมไร้ท่อ
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2257-8
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิคไตเรื้อรัง
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-130
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
CAPD
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-114
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร,พฤหัส 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
HEMODIALYSIS
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-113
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 07:00 20:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคต่อมไทรอยด์
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-110
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคไต
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-103
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พุธ 08:00 16:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคไต
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3989
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกเบาหวาน-ไทรอยด์
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3988
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3987
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป 
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9A
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกโรคไต
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 61117
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันอังคาร เวลา 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกต่อมไร้ท่อ
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 61146, 61107
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ต่อมไร้ท่อ (ผู้ป่วยเก่า) วันจันทร์ เวลา 09.00 - 12.00 น. เบาหวาน วันอังคารที่ 1 และ 4 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น. ไทรอยด์ วันอังคารที่ 2 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น. ต่อมไร้ท่อ (เฉพาะโรค) วันอังคารที่ 3 ของเดือน เวลา 09.00 - 12.00 น. ต่อมไร้ท่อ (ผู้ป่วยใหม่) วันพุธ เวลา 09.00 - 12.00 น.