โรคทางพันธุกรรม

เจอ 2 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
คลินิกพันธุกรรม
ข้อมูลติดต่อ :
1415
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร เวลา 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทางพันธุกรรม
ข้อมูลติดต่อ :
1772
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :