โรคหัวใจ
และหลอดเลือด

เจอ 7 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์หัวใจ
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2346-47
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจสมรรถภาพหัวใจ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-117
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 16:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-100
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคหัวใจ
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3987
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี ตึกอำนวยการเก่า ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกหัวใจและหลอดเลือด - เจาะเลือด
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 10
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกโรคหัวใจและหลอดเลือด
ข้อมูลติดต่อ :
02-3544287 ต่อ 5213
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลสงฆ์ อาคาร 90ปี ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-20.00 น.