อายุรศาสตร์
/โรคทั่วไป

เจอ 31 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกภูมิคุ้มกัน
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 61438
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 14
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันอังคาร และ วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกโรคทางโภชนาการ
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 61215
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 12
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันอังคาร เวลา 08.00 – 11.00 น. วันพุธ เวลา 08.00 – 11.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกอายุรกรรมทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
1415
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา เวลา 8.00 น. – 16.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกตรวจสุขภาพทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2149
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 07.00 - 16.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกอายุรกรรม
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2157 หรือ 2165 , 2111หรือ 2166-8
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 บริเวณแผนกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 07.00-22.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกอายุรกรรมทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
02-3544287 ต่อ 5106
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลสงฆ์ อาคาร 90ปี ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกพิเศษ TMD
ข้อมูลติดต่อ :
02-306-9149
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกอายุรกรรมและเฉพาะทาง
ข้อมูลติดต่อ :
02-306-9146, 02-306-9147
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิคผู้สูงอายุ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-131
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 08:30 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคโภชนบำบัด
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-128
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พุธ 07:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคอายุรกรรม
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-108
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
อายุรกรรมต่อมไร้ท่อและเบาหวาน
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-107
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พุธ,ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
แผนกอายุรกรรมภูมิแพ้
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-106
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 08:00 12:00 อังคาร 08:00 12:00 พุธ 07:00 12:00 พฤหัส 08:00 12:00 ศุกร์ 07:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคแผนกรูมาติก(ห้องเบาหวาน)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-101
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร 09:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโภชนาการ
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3987
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.