ระบบประสาท

เจอ 7 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์ระบบประสาทไขสันหลัง
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2625
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ศูนย์สมองและระบบประสาท
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2688- 2690
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคประสาทวิทยา
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-132
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-พฤหัส 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกประสาทวิทยา
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3987
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี ตึกอำนวยการเก่า ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกห้องตรวจศัลยกรรม 901
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกสมองและระบบประสาท
ข้อมูลติดต่อ :
1415
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน พุธ – พฤหัสบดี เวลา 8.00 – 12.00 น.