สูติศาสตร์
นารีเวชวิทยา

เจอ 17 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
คลินิกรักษ์เต้านม
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 3659 - 3660
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น.

ชื่อแผนก :
ศูนย์สุขภาพหญิง
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2365
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 07.30 – 20.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกปรึกษาก่อนมีบุตร(PRECONCEPTIVE)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-147
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 13:00 15:00

ชื่อแผนก :
คลินิกนรีเวชทางเดินปัสสาวะ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-146
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส 13:00 15:00

ชื่อแผนก :
อัลตร้าซาวด์
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-145
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 09:00 16:00

ชื่อแผนก :
CHRONIC PELVIC PAIN / ENDOMETRIOSIS
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-144
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 13:00 16:00

ชื่อแผนก :
MENOPAUSE CLINIC (คลินิกวัยหมดประจำเดือน)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-143
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พฤหัส 13:00 16:00

ชื่อแผนก :
OB-GYN TUMOR CLINIC
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-142
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร 13:00 16:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจหลังคลอดวางแผนครอบครัว
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-140
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 13:00 15:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคสูตินรีเวชกรรม
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-139
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
"จันทร์ 08:00 12:00 อังคาร 08:00 12:00 พุธ 08:00 12:00 พฤหัส 08:00 15:00 ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลีนิกมีบุตรยาก(INFERTILITY)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-138
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
"จันทร์ 13:00 16:00 "

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจฝากครรภ์
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-137
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้นที่ 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 07:30 11:30

ชื่อแผนก :
คลินิกพิเศษสตูินรีเวชศาสตร์
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสิรินธร
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
ภาควิชาการพยาบาลมารดา ทารก และผดุงครรค์
ข้อมูลติดต่อ :
02-354-8247, 0-2354-8241-2
อาคาร-โรงพยาบาล :
วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อาคาร15
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกนรีเวช
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อาคารดำรงนิราดูร ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 6.30 - 16.00น. นอกเวลาวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 16.30 - 20.30 น. วันเสาร์เวลา 08.00-12.00 น.