จักษุวิทยา

เจอ 19 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกจักษุวิทยา
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 3202
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกตา
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 2365-7
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น.เวลา 13.00 – 15.00 น. เวลา 17.00 – 19.30 น. วันเสาร์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 13.00 – 17.00 น. วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 12.00 น. เวลา 14.00 – 16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกโรคจักษุ (ตา)
ข้อมูลติดต่อ :
02-3544287 ต่อ 1404
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พฤหัส 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
แผนกโรคจักษุ (ตา)
ข้อมูลติดต่อ :
02-3544287 ต่อ 1404
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลสงฆ์ อาคารมูลนิธิ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พฤหัส 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
จักษุศัลยกรรมตกแต่งและเสริมสร้าง
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-56
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พฤหัส 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจภูมิคุ้มกันและการอักเสบของตา
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-55
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์,พฤหัส 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจกล้ามเนื้อตา
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-54
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร,พฤหัส 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจกระจกตา
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-53
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจต้อหิน
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-52
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ศุกร์ 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจจอประสาทตา
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-51
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 13:00 14:00

ชื่อแผนก :
ห้องเลเซอร์(ตา)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-50
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 15:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคจักษุ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-49
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 14:00

ชื่อแผนก :
แผนกพรีเมียมจักษุ
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4152 / 4130 / 4363 / 4365
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสิรินธร
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกจักษุ
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4131 / 3994 / 3470
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจจักษุ
ข้อมูลติดต่อ :
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารสิรินธร
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น. นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.