เวชศาสตร์
ป้องกัน

เจอ 8 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
แผนกศูนย์ตรวจสุขภาพ
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-3457 / 3458
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-1486
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อาคารคณะแพทยศาสตร์10 มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-1518, 02-201-1578
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อาคารคณะแพทยศาสตร์10 มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 8
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ภาควิชาระบาดวิทยา
ข้อมูลติดต่อ :
02-354-8541, 02-354-8563
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล -
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกเวชศาสตร์ท่องเที่ยวและการเดินทาง
ข้อมูลติดต่อ :
02-306-9100 ต่อ 3034, 02-306-9145
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกงานการพยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและเอชไอวี
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 2316
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกวัณโรค
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 61146, 61147
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 11
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกโรคติดเชื้อ
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 2316
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวันอังคาร และ วันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.