เวชศาสตร์ฟื้นฟู

เจอ 15 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
ศูนย์เวชศาสตร์ชะลอวัย
ข้อมูลติดต่อ :
02-640-1111 ต่อ 3465, 3466
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 3 ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด
ข้อมูลติดต่อ :
Call Center 1772 หรือ 0-2640-1111 ต่อ 2609-2611
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.,วันเสาร์ – วันอาทิตย์ – วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00 – 18.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกเท้า
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-136
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิกฟื้นฟูสมรรถภาพปอด(PULMONARY REHABILITATION)
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-135
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ศุกร์ 13:00 16:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจคลีนิคฟื้นฟูหัวใจ
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-134
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 8
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
พุธ 13:00 16:00 ศุกร์ 08:30 16:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-133
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ 08:00 16:00 อังคาร 08:00 12:00 พุธ 08:00 15:00 พฤหัส 08:00 12:00 ศุกร์ 08:00 15:00

ชื่อแผนก :
กลุ่มงานเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกงานดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้าน Home care
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ อาคารดำรงนิราดูร ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 6.30 - 16.00น. นอกเวลาวันจันทร์- วันศุกร์เวลา 16.30 - 20.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.00-12.00 น.

ชื่อแผนก :
ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-1154
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อาคารคณะแพทยศาสตร์10 มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกกายภาพบำบัด
ข้อมูลติดต่อ :
02-306-9171
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกเวชศาสตร์ทางเลือก คลินิกเวชศาสตร์แผนจีน (ฝังเข็ม)
ข้อมูลติดต่อ :
02-3549100 ต่อ 1420, 1226
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-14.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกเวชศาสตร์ทางเลือก เวชศาสตร์แผนไทย
ข้อมูลติดต่อ :
02-306-9169, 02-306-9170, 02-306-9199 ต่อ 1652
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อน อาคารราชนครินทร์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-18.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกกายอุปกรณ์
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 2481
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ - ศุกร์ เวลา เวลา 08.00 - 16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกกายภาพบำบัด
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 3203
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จ-ศ 08.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 3203
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารมหิตลาธิเบศร ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ - พฤหัสบดี 08.00 - 14.00 น.