ระบบทาง
เดินหายใจ

เจอ 8 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคระบบทางเดินหายใจและนอนกรนในเด็ก
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 3111, 3112
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 1 ชั้น 5B
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันอังคาร 09.00-15.00 น.,วันพุธ 09.00-20.00 น.,วันพฤหัส 09.00-15.00 น.วันศุกร์ 09.00-13.00 น.,วันอาทิตย์ 10.00-20.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิคโรคหืดและปอดอุดกั้นเรื้อรัง
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-125
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
อังคาร,ศุกร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
คลินิควัณโรคปอด
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-124
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 09:00 12:00

ชื่อแผนก :
BRONCHOSCOPE
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-116
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 08:00 16:00

ชื่อแผนก :
หน่วยสมรรถภาพปอด
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-115
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 4
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์08:00 16:00,เสาร์ 08:00 12:00

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี ตึกอำนวยการเก่า ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกโรคระบบทางเดินหายใจ
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 2417
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกคลินิกโรคปอด
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 3213, 3214
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 1
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
วันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 16.00 น.