โรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์

เจอ 2 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกงานการพยาบาลให้คำปรึกษาด้านสุขภาพและเอชไอวี
ข้อมูลติดต่อ :
1415 ต่อ 2316
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี อาคารสยามบรมราชกุมารี ชั้น 5
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 – 16.00 น.