โรคผิวหนัง

เจอ 18 โรงพยาบาลที่เกี่ยวกับ

ชื่อแผนก :
โรคผิวหนังทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
สถาบันโรคผิวหนัง อาคารสถาบันโรคผิวหนัง
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติจันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น. นอกเวลา จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 16.30 - 20.00น.และ วันเสาร์ 8.30 - 16.00น.

ชื่อแผนก :
คลินิกผิวหนัง
ข้อมูลติดต่อ :
02-201-4600 ต่อ 3324-5
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพญาไท 1 อาคาร 2 ชั้น 6
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวัน เวลา 09.30-17.30 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจโรคผิวหนังและกามโรค
ข้อมูลติดต่อ :
0-2763-9300,0-2354-7600-99
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 3
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 09:00 11:00

ชื่อแผนก :
คลินิกโรคเรื้อน
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกศัลยกรรมเลเซอร์ผิวหนัง
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกอิมมูโนผิวหนัง
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกเวชสำอาง
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกหนังศีรษะและเส้นผม
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกผื่นแพ้สัมผัส
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
คลินิกทั่วไป
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 06.00 – 16.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจผิวหนัง 913
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9B
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.นอกเวลา จันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.00 – 20.00 น. วันเสาร์ เวลา 08.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
ห้องตรวจอายุรกรรม-ทั่วไป 
ข้อมูลติดต่อ :
-
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลราชวิถี อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 9A
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
จันทร์-ศุกร์ 8.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกศูนย์เลเซอร์
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4286 / 4287 / 4288 / 4289
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติจันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น. นอกเวลา จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 16.30 - 20.00น.และ วันเสาร์ 8.30 - 16.00น.

ชื่อแผนก :
แผนกผิวหนัง
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4071 / 4081
อาคาร-โรงพยาบาล :
โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ทุกวันจันทร์และวันพุธ เวลา 09.00 – 12.00 น.

ชื่อแผนก :
แผนกศูนย์เลเซอร์ผิวหนัง
ข้อมูลติดต่อ :
02-200-4288
อาคาร-โรงพยาบาล :
คณะแพทยศาสตร์ ม.มหิดล อาคารคณะแพทยศาสตร์10 มหาวิทยาลัยมหิดล ชั้น 2
สถานที่ตั้ง :
วันเวลาทำการ :
ปกติจันทร์-ศุกร์ 08.00-12.00 น. นอกเวลา จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี ศุกร์ 16.30 - 20.00น.และ วันเสาร์ 8.30 - 16.00น.