Co-working space

301

301

ขนาดห้องประชุม : 35 คน ค่าบริการ : 6200 บาท

ที่อยู่
อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50พรรษา ชั้น 3 (ส่วนหลัง) ชั้น 3 คณะทันตกรรมศาสตร์
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
คอมพิวเตอร์,โปรเจคเตอร์,เครื่องฉายภาพ3มิติ,ไมค์
หน่วยงาน
คณะทันตกรรมศาสตร์
เวลาทำการ
8.00 - 16.00

Mindcenter

Mindcenter

ที่อยู่
ชั้นใต้ดิน อาคาร 4 คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
ห้องประชุม+พื้นที่ทดลอง+แล็ปทดลอง+พื้นที่คุยธุรกิจ
หน่วยงาน
คณะแพทย์ศาสตร์ รามาธิบดี
เวลาทำการ
-

ห้องประชุมพฤกษาศาสตร์

ห้องประชุมพฤกษาศาสตร์

ที่อยู่
อาคารพฤกษาศาสตร์ คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล
อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
-
หน่วยงาน
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหิดล
เวลาทำการ
-