เชิญร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทย ในสภาวะการระบาดของโควิด-19

วันที่ 12 เมษายน 2563

เชิญร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทย ในสภาวะการระบาดของโควิด-19 เป้าหมายระดมทุน 3,000,000 บาท เพื่อนำทุนทรัพย์ไปใช้ในการ

>> จัดเตรียมชุดยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ

>> จัดสรรอาหารให้คนไร้บ้าน

>> เป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

COVID Thailand Aid คือกลุ่มอาสาสมัครกว่า 300 คนที่ร่วมช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางในภาวะที่โควิด-19 แพร่ระบาด ซึ่งเป็นภาวะวิกฤติทั้งทางสุขอนามัยและทางเศรษฐกิจครั้งร้ายแรงที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ
 

ร่วมบริจาคได้ที่ : https://taejai.com/th/d/covid_thailand_aid

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.covidthailandaid.com