Innovation Business Challenge A Space for Co-innovation คู่มือแนวทางการจัดทำต้นแบบธุรกิจพื้นที่ทำงานเพื่อเชื่อมโยงย่านนวัตกรรมการแพทย์

คู่มือแนวทางการจัดทำต้นแบบธุรกิจพื้นที่ทำงานเพื่อเชื่อมโยงย่านนวัตกรรมการแพทย์ เกิดจาก ความตั้งใจที่จะสร้างความร่วมมือและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาย่านนวัตกรรมทางการแพทย์ โยธี รวมถึงทำให้เกิดความเข้าใจในด้านนวัตกรรม การตลาด กลยุทธ์ และการบริหารจัดการอย่างครอบคลุม และทำให้คนทั่วไปมีส่วนร่วมกับย่าน YMID มากขึ้น

อ่านเพิ่มเติม

เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติ เพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) เปิดรับคำร้อง ‘ขอรับรองคุณสมบัติ เพื่อขอรับการส่งเสริมในเขตส่งเสริมการลงทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Yothi Medical Innovation District : YMID)’ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันนี้ – 22 สิงหาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักนโยบาย “การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ ” (Health Resource Sharing)ในย่านYMID เพื่อให้ประชาชนได้รับการรักษาที่รวดเร็ว ปลอดภัย เกิดประโยชน์สูงสุด

ข่าวดีสำหรับชาว YMID เมื่อโรงพยาบาลของย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีมีนโยบาย การบริหารจัดการแบ่งปันทรัพยากรด้านสุขภาพ (Health Resource Sharing) ซึ่งเป็นนโยบายที่จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่สถานพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ใช้บริการในย่าน YMID ที่มีสิทธิบัตรทอง

อ่านเพิ่มเติม

Cancer Anywhere รักษามะเร็งได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม

รู้ไหมว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถรับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วได้จากนโยบาย “Cancer Anywhere มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นโยบายนี้จะคลอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การตรวจ การติดตาม ไปจนถึงการรักษาข้ามเขตและจังหวัดในโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทองโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวดีสำหรับนักลงทุน BOI ประกาศให้ย่าน YMID เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

ข่าวดีสำหรับนักลงทุนในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์” ซึ่งทำให้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

ครั้งแรกกับโอกาสในการต่อยอดงานวิจัยย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีสู่เชิงพาณิชย์ บนแพลตฟอร์มต่อยอดงานวิจัย ในโครงการ YMID Lab to market Incubation Program

ห้ามพลาด❗️สำหรับนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ ที่มองหาโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมให้เป็นธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ทดสอบวัคซีนโควิด – 19 ชนิด NDV-HXP-S ในมนุษย์ระยะที่ 1

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยผลวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย NDV-HXP-S ซึ่งร่วมพัฒนากับสถาบัน PATH สหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักแล็ปเพาะยุง “Mahidol Vivax” หนึ่งฮีโร่ช่วยต่อสู้โรคมาลาเรีย

มาลาเรีย (Malaria) เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แถมบางเคสติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการอีก (asymptomatic) มาลาเรียจึงถือเป็นความท้าทายของการแพทย์ทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยที่ตอนนี้ก็มีการต่อสู้กับมาลาเรียเช่นกัน (โดยเฉพาะในเขตชายแดน)

อ่านเพิ่มเติม

งานแถลงข่าว Joint IRB YMID

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทาง YMID ได้มีจัดประชุมและแถลงข่าวการลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)

อ่านเพิ่มเติม