Cancer Anywhere รักษามะเร็งได้ทุกที่ ที่มีความพร้อม

รู้ไหมว่าผู้ป่วยมะเร็งที่มีสิทธิบัตรทอง สามารถรับการรักษาที่สะดวกรวดเร็วได้จากนโยบาย “Cancer Anywhere มะเร็งรักษาที่ไหนก็ได้ที่พร้อม” ของ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งถูกประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 ที่ผ่านมา นโยบายนี้จะคลอบคลุมทุกกระบวนการตั้งแต่การตรวจ การติดตาม ไปจนถึงการรักษาข้ามเขตและจังหวัดในโรงพยาบาลที่รองรับสิทธิบัตรทองโดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวดีสำหรับนักลงทุน BOI ประกาศให้ย่าน YMID เป็นเขตส่งเสริมการลงทุน

ข่าวดีสำหรับนักลงทุนในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) เมื่อคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บอร์ดบีโอไอ ได้ลงนามในประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน เรื่อง “มาตรการส่งเสริมการลงทุนในเขตพื้นที่ย่านนวัตกรรมการแพทย์” ซึ่งทำให้ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีกลายเป็นพื้นที่ที่ได้รับการสนับสนุนการลงทุน

อ่านเพิ่มเติม

ครั้งแรกกับโอกาสในการต่อยอดงานวิจัยย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีสู่เชิงพาณิชย์ บนแพลตฟอร์มต่อยอดงานวิจัย ในโครงการ YMID Lab to market Incubation Program

ห้ามพลาด❗️สำหรับนักวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านการแพทย์ ที่มองหาโอกาสในการต่อยอดนวัตกรรมให้เป็นธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม

องค์การเภสัชกรรม ร่วมกับคณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ทดสอบวัคซีนโควิด – 19 ชนิด NDV-HXP-S ในมนุษย์ระยะที่ 1

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผยผลวิจัยพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตาย NDV-HXP-S ซึ่งร่วมพัฒนากับสถาบัน PATH สหรัฐอเมริกา

อ่านเพิ่มเติม

รู้จักแล็ปเพาะยุง “Mahidol Vivax” หนึ่งฮีโร่ช่วยต่อสู้โรคมาลาเรีย

มาลาเรีย (Malaria) เป็นโรคติดต่ออันตราย ซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกัน แถมบางเคสติดเชื้อแล้วไม่แสดงอาการอีก (asymptomatic) มาลาเรียจึงถือเป็นความท้าทายของการแพทย์ทั่วโลก รวมถึง ประเทศไทยที่ตอนนี้ก็มีการต่อสู้กับมาลาเรียเช่นกัน (โดยเฉพาะในเขตชายแดน)

อ่านเพิ่มเติม

งานแถลงข่าว Joint IRB YMID

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทาง YMID ได้มีจัดประชุมและแถลงข่าวการลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial)

อ่านเพิ่มเติม

Joint IRB YMID

Joint IRB YMID คือ คณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมในมนุษย์แบบสหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี

อ่านเพิ่มเติม

YMID ศูนย์รวมของสถาบันด้านสุขภาพที่จะมาขับเคลื่อนวงการการแพทย์ การทำงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีคุณภาพ

ต้องอาศัยความร่วมมือของสถาบันทางการแพทย์ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมกับมีศักยภาพมากพอที่จะทำงานร่วมกันได้ ซึ่ง ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) ถือเป็นโครงการหนึ่งที่ได้เน้นยำ้ ให้เราเห็นถึงความสำคัญของเรื่องนี้ โดยการเชื่อมต่อสถาบันด้านสุขภาพที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ให้เป็นหนึ่งชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือกันในการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมทางด้านสุขภาพใหม่ๆ ขึ้นมา

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563

นายอัฐ ทองแตง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือ รพ. พญาไท-เปาโล ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563

อ่านเพิ่มเติม