โรงพยาบาลราชวิถีมี "TAXIบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19"แล้วนะ!

วันที่ 16 เมษายน 2563

โรงพยาบาลราชวิถีมี "TAXIบริการรับส่งผู้ป่วยโควิด-19"แล้วนะ!

เฉพาะผู้ป่วยโรงพยาบาลราชวิถีเท่านั้น

- ผู้ป่วยที่มารับบริการ ARI Clinic
(ที่เข้าได้กับ covID-19 แต่อาการทั่วไปปกติ สามารถกลับบ้านได้ หรือส่งรักษาตัวต่อที่อื่น)
- ผู้ป่วยที่หอผู้ป่วยเฉพาะกิจ อนุญาตให้กลับบ้าน
- บุคลากรโรงพยาบาล ที่เข้าข่ายต้องกักตัวที่บ้าน หรือสถานที่ที่กําหนด
- บริการฟรี! ตั้งแต่เวลา 09.00 - 19.00 น. (เฉพาะเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล)
ประสานข้อมูล Taxi COVID-19 หน่วยประสานงาน Taxi coVID-19 ติดต่อ : 062-7547722 หรือ 096-7711687