เครื่องสำอางจะมีความปลอดภัยได้ต้องผ่านการทดสอบที่มีคุณภาพ! ขอแนะนำให้รู้จักกับ MUPY-DTC ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางสุดทันสมัยพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ

วันที่ 15 กันยายน 2563

เครื่องสำอางจะมีความปลอดภัยได้ต้องผ่านการทดสอบที่มีคุณภาพ! ขอแนะนำให้รู้จักกับ MUPY-DTC ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางสุดทันสมัยพร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ 

เครื่องสำอางไม่ว่าจะเป็น ลิปสติก แป้ง หรือ รองพื้น กว่าจะมาถึงมือเรา และทำให้หน้าของเราสวยงามนั้น ต้องผ่านการทดสอบมาก่อน ซึ่งยิ่งเครื่องสำอางได้รับการทดสอบที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากลมากเท่าไหร่ เราก็ยิ่งมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของเครื่องสำอางได้มากเท่านั้น 

โชคดีที่ตอนนี้เรามี ศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนัง (MUPY-DTC) ที่ดำเนินการโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งเป็นศูนย์ทดสอบเครื่องสำอางและผลิตภัณฑ์เภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังที่มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย พร้อมด้วยบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ ทำให้เราการันตีได้ว่า เครื่องสำอางที่ผ่านการทดสอบจากศูนย์แห่งนี้จะมีคุณภาพและความปลอดภัยจริง!       

MUPY-DTC ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะให้บริการการทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยในเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ การทดสอบประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์ทางผิวหนังตามหลักมาตรฐานสากล รวมถึงการให้บริการด้านวิชาการทั้งแก่บุคคลทั่วไปทั้งในภาครัฐและเอกชน โดนประเภทของการทดสอบจะมีทั้ง การทดสอบในอาสาสมัคร และการทดสอบในหลอดทดลองที่มีการบรรจุเนื้อเยื่อของมนุษย์  
 
ศูนย์ทดสอบแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2561 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เป็นสถานบริการทดสอบเครื่องสำอางและเภสัชภัณฑ์สำหรับประชาชน และให้บริการทดสอบใน 3 ด้านหลัก ได้แก่ การทดสอบด้านประสิทธิภาพ (Efficacy test) การทดสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (SPF&UV test) และการทดสอบความปลอดภัย(Safety test) 

ในส่วนของการทดสอบด้านประสิทธิภาพ(Efficacy test) จะครอบคลุมผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิว (Skin care product) ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวกาย (Body care product) ผลิตภัณฑ์แต่งเติมสีสัน (Make up product) และผลิตภัณฑ์ดูแลผม (Hair care product)  โดยจะมีการทดสอบผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ  เช่น ความชุ่มชื้นของผิว (Skin moisturization) ความยึดหยุ่นของผิวหนัง (Skin elasticity) การติดทนนาน (Long lasting) โครงสร้างของเส้นผม (Structure) ความเงางาม (Glossiness) เป็นต้น

ส่วนการทดสอบค่าความสามารถในการป้องกันรังสียูวี (SPF&UV test) จะประกอบไปด้วยการวัดค่าการป้องกันรังสี UVB  (SPF) การวัดค่าการป้องกันรังสี UVA  (PA) ความทนทานต่อแสง (Photostable ability) และความสามารถในการกันน้ำ (Water resistance)  

บริการสุดท้ายจะเป็นการทดสอบความปลอดภัย(Safety test) ซึ่งจะมีทั้งการการทดสอบการแพ้ (Repeated insult patch test หรือ Skin sensitization) และการทดสอบความอุดตัน (Comedogenic test) 
 
อ่านมาถึงตรงนี้แล้ว อาจเริ่มมีคนสนใจ MUPY-DTC มากขึ้น เราเลยอยากแนะนำให้ติดต่อรับบริการจากทางศูนย์ฯ ซึ่งตั้งอยู่ที่ อาคารวิจัยประดิษฐ์หุตางกูร ชั้น 3 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หรือ Website : https://pharmacy.mahidol.ac.th/dermocosmetic/main.php