ครั้งแรก!! กับโครงการคลินิกให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ YMID

วันที่ 15 กันยายน 2563

ครั้งแรก!! กับโครงการคลินิกให้คำปรึกษา ภายใต้โครงการ YMID ที่ประกอบไปด้วย 4 หัวข้อสำคัญ สำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางการแพทย์หรือนักวิจัย ได้แก่ หัวข้อ  IP Law งานนวัตกรรม กฎหมาย licensing, หัวข้อ การจดทะเบียน การขึ้นทะเบียน อย. , หัวข้อ Business  Strategy และหัวข้อ Standard(ISO) มาตรฐานต่างๆ

ขอเชิญผู้ที่สนใจร่วมงาน

YMID Clinic โปรแกรมคลินิกให้คำปรึกษาเชิงลึกด้านนวัตกรรมการแพทย์

เต็มอิ่มกับการรับคำปรึกษา 60 นาที/ครั้ง ตามหัวข้อที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญหลากหลายด้าน เพื่อคำแนะนำเชิงลึก และใช้ได้จริง

พบกันในวันที่

1 ตุลาคม 2563   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

2 ตุลาคม 2563   เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

สมัครเข้าร่วมงาน: https://forms.gle/UqBfTpSHM9RroWWr6

สมัครด่วน จำนวนจำกัด!   ติดต่อสอบถาม: 02-011-7161 ต่อ 201 คุณบีม