วันนี้ (9 มิ.ย. 63) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 9 มิถุนายน 2563

วันนี้ (9 มิ.ย. 63) คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 2/2563 เพื่อหารือความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง

แม้ช่วงนี้จะยังต้องรักษาระยะห่าง social distancing แต่ก็ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานและพันธมิตรร่วมประชุม ณ สถานที่และผ่านระบบ Teleconference อย่างล้นหลามเช่นเคย

ทาง YMID ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ค่ะ☺️