ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563

วันที่ 18 กันยายน 2563

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563
นายอัฐ ทองแตง (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือ รพ. พญาไท-เปาโล

ร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ครั้งที่ 3/2563

โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ (ที่ 5 จากขวา) ประธานคณะกรรมการฯ

และ ศ. นพ. บรรจง มไหสวริยะ (ที่ 4 จากขวา) ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของโครงการฯ

​พร้อมคณะผู้บริหารจากหน่วยงานภายในย่านฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาโครงการนวัตกรรมทางการแพทย์ไทย ณ รพ.พญาไท 2 เมื่อเร็วๆนี้