งานแถลงข่าว Joint IRB YMID

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2563

เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ทาง YMID ได้มีจัดประชุมและแถลงข่าวการลงนามบันทึกความร่วมมือคณะกรรมการร่วมพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (Joint IRB YMID : Multicenter Medical Innovation Clinical Trial) ณ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ โดยมี นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธาน งานนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตร 6 องค์กร ได้แก่ กรมการแพทย์ กรมแพทย์ทหารบก มหาวิทยาลัยมหิดล เครือโรงพยาบาลพญาไทและเครือโรงพยาบาลเปาโล, กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) และสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามฯ ร่วมพัฒนาระบบจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สหสถาบันในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี และสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์ มุ่งสร้างต้นแบบเครือข่ายความร่วมมือเพื่อนวัตกรรมการแพทย์ของประเทศ

 

#YMID #JointIRB #Medical #InnovationDistrict #ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี