องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) เพื่อหารือด้านการสร้างความร่วมมือในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม และความร่วมมือในด้านอื่นๆ อันเกี่ยวข้อง งานนี้ถือเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานในย่าน YMID ได้จับมือร่วมกันทำงานพัฒนางานในอีกรูปแบบ