ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีครั้งที่ 1/2563

วันที่ 6 มีนาคม 2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา YMID ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีครั้งที่ 1/2563 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.) งานนี้ พลตรีปราโมทย์ อิ่มวัฒนา (ผู้อำนวยการ สวพท.), COL Eric Lombardini (Director, United States Army Medical Directorate, AFRIMS), ศ.พ.อ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ (รองผู้อำนวยการ สวพท.) และทีมงาน ได้ให้ความอนุเคราะห์เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และให้การต้อนรับดำเนินงานเป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานพันธมิตรของย่านเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง

โดยในงานท่านประธานคณะกรรรมการ นพ.สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ ได้มีการหารือความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรในด้านการพัฒนาและขับเคลื่อนงานภายในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีในมิติต่างๆ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่สังคม รวมทั้งการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งทุกหน่วยงานได้ให้ความสนใจและยินดีให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี

ทาง YMID ขอขอบพระคุณท่านประธาน และทีม สวพท. รวมทั้งหน่วยงานพันธมิตรทุกท่านมา ณ โอกาสนี้