MRT แบ่งปันเพื่อส่วนรวม ✨

วันที่ 27 มีนาคม 2563
MRT แบ่งปันเพื่อส่วนรวม 

เปิดจุดจำหน่ายหน้ากากผ้า ภายในสถานีรถไฟฟ้า MRT ฟรี ‼️
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคม
และกรมการขนส่งทางราง