เวที Medical & Health Summit stage Startup Thailand 2019: Startup Nation

สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ผู้จัดงาน Startup Thailand 2019 เปิดเวที Medical & Health Summit ณ อาคารอุทยานวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2562

อ่านเพิ่มเติม

3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี"

ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี YMID 3 กระทรวง "วิทย์-สาธารณสุข-ศึกษาฯ" ร่วมเปิดตัว "ย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี" (Yothi Medical Innovation District: YMID)" วางเป้าหมายให้เป็นศูนย์รวมของการสร้างนวัตกรรมการแพทย์สมัยใหม่ เป็นศูนย์กลางด้านการวิจัย สร้างผลิตภัณฑ์เชิงมูลค่า สร้างนักวิจัย

อ่านเพิ่มเติม