NIA : National Innovation Agency, Thailand ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยหน่วยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม (Social Innovation Driving Unit) ประจำพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

เปิดรับสมัคร ผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กิจการเพื่อสังคมที่เป็นนิติบุคคล เพื่อเข้าร่วมโครงการ เพื่อขอรับทุนเพื่อสร้างผลงานนวัตกรรมเพื่อลดผลกระทบจาก COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยง ป้องกัน และฟื้นฟู สำหรับกลุ่มประชากรที่เปราะบาง

อ่านเพิ่มเติม

เชิญร่วมสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือคนกลุ่มเปราะบางทั่วไทย ในสภาวะการระบาดของโควิด-19

เป้าหมายระดมทุน 3,000,000 บาท เพื่อนำทุนทรัพย์ไปใช้ในการ >> จัดเตรียมชุดยังชีพให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ครอบครัวรายได้น้อย และผู้คนที่ต้องการความช่วยเหลือ >> จัดสรรอาหารให้คนไร้บ้าน >> เป็นกองทุนฉุกเฉินสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ที่อยู่แนวหน้ารับมือโรคนี้โดยตรง

อ่านเพิ่มเติม

MRT แบ่งปันเพื่อส่วนรวม ✨

เปิดจุดจำหน่ายหน้ากากผ้า เพื่อสนับสนุนมาตรการภาครัฐ โดยกระทรวงคมนาคม และกรมการขนส่งทางราง

อ่านเพิ่มเติม

กักตัวต้องทำยังไง

มาดูวิธีปฏิบัตตัวเมื่อต้องกักตัวอยู่บ้านเพื่อดูอาการจากคุณหมอกัน

อ่านเพิ่มเติม

It will be ok Crowdmapping

โครงการดีๆจาก STRN Citizen Lab ที่จะชวนให้ทุกคนมาช่วยกันแบ่งปันข้อมูลร้านอาหาร ร้านขายของชำ ใกล้บ้าน หรือในชุมชนที่ตัวเองพอรู้จัก

อ่านเพิ่มเติม

ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

วันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราว จำนวน 26 รายการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีค. - 12 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม