ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2)

วันที่ 21 มีนาคม 2563 โดยให้ปิดสถานที่ชั่วคราว จำนวน 26 รายการ ตั้งแต่วันที่ 22 มีค. - 12 เม.ย. 2563

อ่านเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีครั้งที่ 1/2563

เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา YMID ได้จัดการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีครั้งที่ 1/2563 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (สวพท.)

อ่านเพิ่มเติม

การเซ็นMOUนวัตกรรมเวชสำอางสถาบันโรคผิวหนัง และบริษัท เอสนูวา จำกัด จับมือขายออนไลน์ผ่านไปรษณีย์

ไปรษณีย์ไทยจับมือสถาบันโรคผิวหนัง และบริษัท เอสนูวา จำกัด คัดสรรผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชสำอางที่มีคุณภาพ มาจำหน่ายบนช่องทางออนไลน์ thailandpostmart.com

อ่านเพิ่มเติม

การคัดเลือกสนับสนุนทุนย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธีในระยะที่1

วันที่ 2 พฤษจิกายน 2562 คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ทำการคัดเลือกโครงการในย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี โดยรอบสุดท้ายผ่านการคัดเลือกมาทั้งหมด 10 โครงการ และจะมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุนทั้งหมด 3โครงการเพื่อสนับสนุนทุนระยะที่ 1 ของย่าน

อ่านเพิ่มเติม

APACPH Conference: SDGs in Reality

เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 ดร.นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) หรือ TCELS ได้ร่วมงาน “APACPH Conference : SDGs in Reality” นำทีมเสวนาในหัวข้อ “Area based health innovation”

อ่านเพิ่มเติม

National Clinical Research Center: Seminar 2

จัดงานเสวนาเรื่องทิศทางนโยบาย การขับเคลื่อนงานวิจัยทางคลินิคไปสู่ Medical Hub เสวนาทิศทางในอนาคตของ National Clinical Research Major Change of National IRB and Major Change of Medical Device: Reguratory Reform.ที่โรงแรมแกรนด์สุขุมวิท (สุขุมวิท ซ. 6) วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2019 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม Laffite ชั้น 2 Tel: 02-419-2831

อ่านเพิ่มเติม

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

YMID เปิดรับข้อเสนอโครงการ “ธุรกิจนวัตกรรมการแพทย์ย่านโยธี”

อ่านเพิ่มเติม

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS)

อ่านเพิ่มเติม

ทีเซลส์ หนุนการลงทุนธุรกิจชีววิทยาศาสตร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ จัดงาน Bio Investment Asia 2019

25 กันยายน 2562 ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน BioInvestment Asia 2019 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยมี ดร. นเรศ ดำรงชัย ผู้อำนวยการ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวรายงานถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน BioInvestment Asia 2019

อ่านเพิ่มเติม